Onze kinderen en hun ouders, maar ook onze medewerkers, leven in een steeds complexer wordende wereld. Passend onderwijs is inmiddels geen nieuwe ambitie meer, maar de context waarin we dit willen realiseren vraagt veel van onze scholen en medewerkers. Namelijk: een open relatie met die samenleving, een goede relatie met ouders, weten wat ieder kind nodig heeft en oog hebben voor datgene waarin de leefwereld van onze kinderen echt verschilt van onze eigen  jeugd.
Dat dit velen van ons bezig houdt, is duidelijk. Er borrelt en bruist van alles op onze scholen op het gebied van ontdekkend en ontwerpend leren. Teams stimuleren en inspireren elkaar steeds meer. Intensief bezig zijn met de visie op leren, op de relatie tussen leerkracht en leerling, en op de inhoud van toekomstgericht onderwijs heeft heel veel energie opgeleverd. We krijgen daarvoor steeds meer waardering van kinderen, ouders en omgeving, en daar doen we het voor!
Ook namen vele Surplus teams in 2016 deel aan het programma Pedagogisch Tact en Leiderschap, een scholingsprogramma dat alle teams in drie jaar  doorlopen. Het programma biedt veel handvatten en nieuwe inzichten in de rol die je als leerkracht of directeur hebt ten aanzien van het leren van onze kinderen. Leren voor hun toekomst, die we niet kennen, maar die veel probleemoplossend vermogen zal vragen van de huidige jeugd.
Ten slotte hebben we in 2016 een belangrijke slag gemaakt in de samenwerking met Kopwerk en Schooltij. En ook dat begint zich nu te vertalen in een samenwerking van scholen en stafmedewerkers onderling. We staan nog aan het begin van dat proces, maar we zijn er zeker van dat de samenwerking een verrijking van het onderwijs zal opleveren.
We kijken in dit verslag terug op een enerverend 2016, en wensen u veel leesplezier.

José Vosbergen,
Bestuurder