Realisatie

Gerealiseerd100 %
Gedeeltelijk gerealiseerd0 %
Binnen begroting0 %

Kindgericht onderwijs en ict

Speerpunt 2 - Kindgericht onderwijs en ict - 2015-2019

Het nieuwe leren - Dit speerpunt is de uitwerking in inhoudelijke en didactische zin van speerpunt 1. Doel is dat kinderen via een geleid proces steeds meer regie krijgen over hun eigen leerproces. Daardoor krijgen kinderen plezier in leren en verwerven ze de leervaardigheden en de motivatie voor een leven lang leren.

  • Wat hebben we gedaan in 2016?