José Vosbergen

onbezoldigd

 • Primarius Zaans Symfonie Orkest

www.zaanssymfonieorkest.nl

Saskia Borgers

bezoldigd

 • Eigenaar van Borgers Management & Advies
 • Directeur van de RUD Utrecht

www.rudutrecht.nl/

 • Interimdirecteur van de Omgevingsdienst Groningen

  www.od-groningen.nl

onbezoldigd

 • Lid Raad van Advies Hartmans Netwerk

www.hartmansnetwerk.nl

 • Lid Raad van Advies Famo

www.famo.org

Irma Stroet

bezoldigd

 • Manager Bedrijfsvoering – Jeugdbescherming regio Amsterdam

www.jbra.nl

onbezoldigd

 • Partijvoorzitter Gemeentebelangen – Opmeer

www.gemeentebelangen-opmeer.nl

 • Lid algemeen bestuur Boerderijenstichting Noord-Holland

www.boerderijenstichting.nl

Onno Nieman

bezoldigd

 • Directeur-eigenaar GPIM interim management en advies

onbezoldigd

 • Voorzitter Interim Netwerk Amsterdam

(www.interimnetwerkamsterdam.nl)

Rens Cappon

onbezoldigd

 • Partijvoorzitter JESS (Jong en Sterk Schagen)

jess-schagen.nl

 • Bestuurslid Vereniging Dorpswerk Noord Holland.

http://www.dorpswerknh.nl

 • Programmeur Nieuwjaarsconcert Schagen
 • Initiatiefnemer project Dorpsondersteuner Noord-holland
 • Programmeur Meester Klassiek op Schagen FM
 • Dirigent Valkkoger koor

Steven Tan (lid vanaf najaar 2015)

bezoldigd

 • Directeur Marcanti College, Esprit Scholen

www.marcanti.espritscholen.nl/