41438 Stichting Surplus

G1 Subsidies zonder
verrekeningsclausule, beknopt

Omschrijving

Toewijzing

Prestatie afgerond

Kenmerk

Datum

- Lerarenbeurs voor scholing en zij-instroom 09-17

DL/B/110284

18-05-2009

- Subsidie voor studieverlof 2016

2016/2/246999

20-09-2016

Ja

G1 Subsidies zonder
verrekeningsclausule, uitgebreid

Omschrijving

Toewijzing

Bedrag van de toewijzing

Ontvangen t/m

Lasten t/m

saldo
01-01-2016

Ontvangen

Lasten

saldo
31-12-2016

Prestatie afgerond

Kenmerk

Datum

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

-

0

0

0

0

0

0

0

0

0

G2A Subsidies met
verrekeningsclausule, aflopend

Omschrijving

Toewijzing

Bedrag van de toewijzing

Ontvangen t/m

Lasten t/m

saldo
01-01-2016

Ontvangen

Lasten

Te verrekenen
31-12-2016

Kenmerk

Datum

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

-

0

0

0

0

0

0

0

0

0

G2B Subsidies met
verrekeningsclausule, doorlopend

Omschrijving

Toewijzing

Bedrag van

Ontvangen

Lasten

saldo
01-01-2016

Ontvangen

Lasten

saldo
31-12-2016

Saldo nog te
besteden
31-12-2016

Kenmerk

Datum

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

-

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

85217 Stichting Samenwerkingsscholen Kop van Noord-Holland

G1 Subsidies zonder
verrekeningsclausule, beknopt

Omschrijving

Toewijzing

Prestatie afgerond

Kenmerk

Datum

- Lerarenbeurs voor scholing en zij-instroom 09-17

DL/B/110284

18-05-2009

- Subsidie voor studieverlof 2016

2016/2/247428

20-09-2016

Ja

G1 Subsidies zonder
verrekeningsclausule, uitgebreid

Omschrijving

Toewijzing

Bedrag van de toewijzing

Ontvangen t/m

Lasten t/m

saldo
01-01-2016

Ontvangen

Lasten

saldo
31-12-2016

Prestatie afgerond

Kenmerk

Datum

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

-

0

0

0

0

0

0

0

0

0

G2A Subsidies met
verrekeningsclausule, aflopend

Omschrijving

Toewijzing

Bedrag van de toewijzing

Ontvangen t/m

Lasten t/m

saldo
01-01-2016

Ontvangen

Lasten

Te verrekenen
31-12-2016

Kenmerk

Datum

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

-

0

0

0

0

0

0

0

0

0

G2B Subsidies met
verrekeningsclausule, doorlopend

Omschrijving

Toewijzing

Bedrag van

Ontvangen

Lasten

saldo
01-01-2016

Ontvangen

Lasten

saldo
31-12-2016

Saldo nog te
besteden
31-12-2016

Kenmerk

Datum

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

-

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0