Bij het bestuur van Surplus zijn in 2016 vier klachten binnengekomen. Drie daarvan zijn naar tevredenheid afgehandeld. Wat de vierde klacht betreft kon de school de betreffende ouders, ondanks vele inspanningen, niet tevreden stellen; zij hebben hun kinderen op een andere school ingeschreven. Over de klacht die eind 2015 bij Onderzoeksgeschillen was aangemeld, heeft in juni 2016 een hoorzitting plaatsgevonden. De klacht is ongegrond verklaard.