In deze paragraaf geven we aan op welke wijze Surplus omgaat met de stakeholders.

9.2.1 Externe toezichthoudende instanties

De belangrijkste externe toezichthouders van Surplus zijn de gemeenten en de Inspectie van het Onderwijs. Met de gemeenten hadden we in 2016 overleg over de begroting, de jaarrekening, fusies van scholen en de doordecentralisatie van het buitenonderhoud van schoolgebouwen.
De Inspectie van het Onderwijs heeft jaarlijks overleg met het schoolbestuur Surplus over alle scholen. Deze hadden in 2016 allemaal een basisarrangement van de inspectie. Dat betekent dat zij eens in de vier jaar een kwaliteitscontrole krijgen.

9.2.2 Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht (RvT) heeft haar eigen verslag toegevoegd aan dit jaarrapport. U vindt dit in de 'Continuïteitsparagraaf' in het onderdeel 'Jaarrekening' (in de papieren versie hoofdstuk 9).
De Raad heeft een intensief jaar achter de rug. In 2016 heeft de Raad zes keer samen met de Raad van Toezicht van Kopwerk - Schooltij vergaderd.
Een overzicht van de aan de RvT aangeboden stukken vindt u in de bijlagen.

9.2.3 Code Goed Bestuur

De Code Goed Bestuur is ook toegepast in 2016. De Raad van Toezicht heeft op enkele belangrijke dossiers zelf een onafhankelijke adviseur ingeschakeld. Het gaat met name om de inrichting van de samenwerking met Stichting Kopwerk en Stichting Schooltij. Er is twee keer overleg gevoerd met de medezeggenschap.