Realisatie

Gerealiseerd30 %
Gedeeltelijk gerealiseerd70 %
Binnen begroting0 %

Kwaliteitszorg is het geheel van maatregelen waarmee wij op systematische wijze de kwaliteit van onze scholen en van de stichting in brede zin bewaken en verbeteren. De audits vormen het hart van onze kwaliteitszorg.
Resultaten: op 31 december 2016 hadden alle scholen een basisarrangement van de Inspectie van het Onderwijs.

  • Wat hebben we gedaan in 2016?