9.4.1 Toelating, schorsing en verwijdering van leerlingen

In de Wet Passend Onderwijs is de wetgeving aangepast omtrent toelating en verwijdering van leerlingen om te voorkomen dat leerlingen thuis komen te zitten. Het Samenwerkingsverband Kop van Noord-Holland werkt aan een nieuwe regeling voor de deelnemende besturen die aansluit op de nieuwe wettelijke kaders. Stichting Surplus heeft haar directeuren richtlijnen meegegeven die zij kunnen hanteren totdat de regeling van het samenwerkingsverband beschikbaar is.

Vijf scholen zagen zich in 2016 genoodzaakt zes keer een leerling te schorsen als veiligheidsmaatregel. In alle gevallen vond overleg plaats met en toetsing door Leerplicht en werd de Inspectie van het Onderwijs op de hoogte gesteld. In 2015 werden in totaal vijf leerlingen geschorst op vijf scholen.

9.4.2 Openbaar onderwijs in de regio

Door enkele fusies in de afgelopen jaren hebben we nu een flinke concentratieslag in het openbaar onderwijs gerealiseerd. Dit komt de onderwijskwaliteit en de continuïteit van de scholen ten goede.
Met de Stichting Kopwerk hebben we nu twee (informele) samenwerkingsscholen: De Meertuin in Slootdorp, en De Sluis (- De Regenboog) in Anna Paulowna.
Met 24 openbare scholen in Hollands Kroon en Schagen (en twee samenwerkingsscholen) blijft het openbaar onderwijs in de regio toch voldoende dicht bij huis en kleinschalig. De reisafstanden voor ouders en kinderen zijn nergens groter dan vier kilometer.