Realisatie

Gerealiseerd50 %
Gedeeltelijk gerealiseerd50 %
Binnen begroting0 %

Opbrengstgericht werken

Speerpunt 1 – Opbrengst gericht werken - 2015-2019

Speerpunt 1 is het paraplu speerpunt van Surplus. Alles wat we doen draagt bij aan verbetering van de opbrengsten. Dat is geen doel op zich maar leidt tot de realisatie van onze kernopdracht: kinderen optimaal voorbereiden op hun rol in de samenleving en dus eruit halen wat erin zit. We werken aan maatschappelijk en persoonlijk relevante programma’s in scholen die oog hebben voor de maatschappelijke ontwikkelingen. De scholen expliciteren ambitieuze opbrengstnormen voor alle categorieën leerlingen.

  • Wat hebben we gedaan in 2016?