Waardering Inspectie van het onderwijs
Op 31 december 2016 hadden alle Surplusscholen een basisarrangement van de Inspectie van het Onderwijs.

Waardering onderwijskwaliteit
Echter, we definiëren de kwaliteit van ons onderwijs veel breder dan alleen de opbrengsten voor taal en rekenen volgens de inspectie-normen.  
Wat betreft de opbrengsten voor taal en rekenen : in 2016 namen 17 scholen voor het eerst deel aan de cito-eindtoets. In voorgaande jaren hebben wij onze opbrengsten verantwoord met de middentoetsen.  Ondanks de voorbereiding van deze scholen met behulp van de ervaring van de andere scholen die wel al werkten met de cito-eindtoets,  waren op enkele scholen de opbrengsten lager dan verwacht mag worden gezien de scores van deze scholen op de middentoetsen.  De opbrengsten per school zijn te vinden op www.scholenopdekaart.nl.  Vier scholen kregen een waarschuwing van de inspectie. Op deze scholen heeft de Vliegende Brigade een audit uitgevoerd. Op basis daarvan zijn verbeterplannen opgesteld en uitgevoerd.  In 2017 zal zichtbaar worden of de gemiddelde scores van deze scholen weer voldoende zijn. In 2017 kiest een aantal scholen voor de IEP toets of Route* in plaats van de cito-toets.