Accountantshonoraria

2016

2015

EURO

EURO

Onderzoek van de jaarrekening

29.525

30.967

Andere controleopdrachten

-

-

Fiscale adviezen

-

-

Andere niet-controlediensten

-

-

29.525

30.967