Realisatie

Gerealiseerd70 %
Gedeeltelijk gerealiseerd30 %
Binnen begroting0 %

Passend Onderwijs

Speerpunt 3 - Passend onderwijs - 2015-2019

Omgaan met en uitgaan van verschillen - We passen de principes van handelingsgericht werken toe voor alle categorieën leerlingen, waardoor zij  een aanbod en didactische benadering op maat krijgen.

  • Wat hebben we gedaan in 2016?