Per 31-12-2016

- Raad van Toezicht Stichting Surplus
alsmede van Stichting Samenwerkingsscholen Kop van Noord Holland

Saskia Borgers, voorzitter
Onno Nieman, vice-voorzitter
Rens Cappon, lid
Irma Stroet, lid
Steven Tan, lid

- Bestuur Stichting Surplus
José Vosbergen, bestuurder

- Bestuur Stichting Samenwerkingsscholen Kop van Noord-Holland
José Vosbergen, bestuurder
John Deckers, bestuurder

- Stafbureau Surplus
Gerda Blokdijk, stafmedewerker Onderwijsontwikkeling en professionalisering
Jennifer van Dalen, stafmedewerker Personeel
Ton Dekkers, stafmedewerker Huisvesting
Lex Dral, stafmedewerker Onderwijs en ICT
Emile Goossens, verzuimcoördinator
Eva Groslot, stafmedewerker Communicatie
Jacqueline Kelderman, management assistent
Stephan Plomp, Controller
Martin Schouten, directeur onderwijs
Daniëlle Sleper, secretaresse
Ap Strampel, directeur algemene zaken
Susan van der Zee, secretaresse

- Bestuur Stichting BAS
José Vosbergen, voorzitter
Albert van Duin
Liesbeth Karsten
Piet Koopman

- Dagelijks bestuur Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad:
Juul de Coninck, voorzitter
Ab Alma, secretaris

Bereikbaarheid GMR: secretariaatgmr@stichtingsurplus.nl

- Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad

Personeelsgeleding
Juul de Coninck
Sylvia Dekker   
Marscha de Graaf
Elly Ruygh
Susan van Stralen   

Extern voorzitter
Sandra Koentjes

Oudergeleding
Ab Alma

Erwin Baltus
Maikel Bauer
Sef Hendrickx
Marlon Koolen

Katelijne van Spronsen

- Directeuren:
Karin Arends
Petra Bakker
Jannie Baron
Nellie Beers
Martijn ten Broeke
Wilma Duijf
Rogier van Dijk
Jan Jaap Engel  
Marjan Hartog - Feddema
Emile Goossens
Nel Groet
Marjo Hakvoort

Ina Hemmer  
Rik Jacobs
Astrid Keijzer - Kaan
Eveline van Mameren
Gerda Mooij
Gert-Jan Riemers
Iris Tadic Fadjil
Marie-José Tinebra
Peter Smit
Roel de Vries
Stef de Waard
Annemiek Zuiker

- Clusters
Cluster 1
Jannie Baron
Gerda Blokdijk
Martijn ten Broeke
Ina Hemmer
Rik Jacobs
Peter Smit
Roel de Vries

Cluster 2
Wilma Duijf
Iris Tadic Fadjil
Emile Goossens
Marjo Hakvoort
Gerda Mooij
Marie-José Tinebra
Stef de Waard
Annemiek Zuiker

Cluster 3
Karin Arends
Petra Bakker
Nellie Beers
Jan Jaap Engel
Nel Groet
Gert-Jan Riemers
Ap Strampel

Cluster 4
Rogier van Dijk
Jan  Jaap Engel
Marjan Hartog - Feddema
Astrid Keijzer - Kaan
Eveline van Mameren
Martin Schouten

- Procesteams
Bedrijfsvoering
Ton Dekkers
Marjan Hartog - Feddema
Stephan Plomp
Martin Schouten
Marie-José Tinebra
Roel de Vries

Opbrengstgericht werken
Nellie Beers
Ina Hemmer
Emile Goossens
Gert-Jan Riemers

Personeel
Gerda Blokdijk
Jennifer van Dalen
Jan Jaap Engel
Marjo Hakvoort
Astrid Keijzer-Kaan
Gerda Mooij
Ap Strampel
Annemiek Zuiker

- Werkgroepen
Redactiecommissie Parameter
Lex Dral
Wilma Duijf
Eva Groslot
Monique Ooms (extern)

Kindgericht onderwijs
Karin Arends
Martijn ten Broeke
Lex Dral
Wilma Duijf
Eveline van Mameren

Ouders en wijk
Petra Bakker
Nel Groet, op onderdeel Ouderbetrokkenheid 3.0
Eva Groslot
Rik Jacobs
Peter Smit
Stef de Waard

Reflectie en onderzoek
Jannie Baron
Rogier van Dijk
Nel Groet
Iris Tadic Fadjil